Về chúng tôi

LESGO là ý tưởng về một thế giới kết nối tới tận cùng một cách thật dễ dàng .Không còn trở ngại, hãy nghe câu chuyện của chúng tôi . “Vì sao chúng ta không thể có những lựa chọn du lịch, khám phá thế giới thú vị hơn, rẻ hơn, chủ động hơn?”

“Liệu chúng ta có thể giúp các tất cả kiếm thêm thu nhập. Ừ thì, thực ra không phải là một, mà là một vài câu hỏi như bạn thấy đấy. Và những câu hỏi này chính là động lực để một nhóm cực kỳ tham vọng (và cực kỳ lạc quan) quyết định thành lập ứng dụng này, với trụ sở đầu tiên là một công ty có tư cách pháp nhân và đặc biệt có khao khát thay đổi thế giới của giới trẻ! Đi là để thay đổi!

Website : http://lesgo.me

Facebook : https://www.facebook.com/airbnblesgo/

Thành Viên Sáng lập: Vũ Xuân Long , Nguyễn Văn Tuấn

Cap nhat san pham thanh cong